יחידת־הוראה

 • 1. אור ואופטיקה גיאומטרית

 • 2. אור וצללים: גיאומטריה בפעולה

 • 3. קרני אור ותופעות אסטרונומיות

 • 4. חוקי ההחזרה של האור

 • 5. היווצרות דמות במראה מישורית

 • 6. שבירת אור במעבר מתווך דליל לצפוף

 • 7. שבירת אור במעבר מתווך צפוף לדליל, דמויות ועומק מדומה

 • 8. שבירת אור במנסרות ותופעת הנפיצה

 • 9. שבירת אור: יישומים בטבע ובטכנולוגיה וסיכום

 • 10. עדשות דקות מרכזות

 • 11. עדשות דקות מפזרות

 • 12. ליקויי ראייה וסיכום הקורס